Komentář Dramaturgické rady k letošnímu výběru na ČTP

Komentář členů Dramaturgické rady k výběru 24. České taneční platformy

Farma v jeskyni: Navždy spolu!
Dramaturgická rada ocenila nezvyklé propojení amatérů seniorského věku a profesionálních
performerek a jejich odvahu k projevům intimity a použití vyhraněného divadelního jazyka.
Jejich autentické bytí na scéně je konfrontováno se sofistikovanou scénografií, která místy
přechází až do iluzivního divadla.

VerTeDance / Petra Tejnorová a kol.: Pojďme na tanec!
Dílo originálním způsobem přibližuje současný tanec divákovi a zachycuje jeho vývoj skrze
osobní zkušenost performerů. Představení tak částečně umožňuje nahlédnout do světa
nejen českého současného tance. Jednou ze silných stránek představení je kvalitní
obsazení. Zároveň je osvěžující, když je na současný tanec pohlíženo s humorem a ironií.
S ohledem na zahraniční hosty bude na České taneční platformě inscenace poprvé uvedena
v anglickém jazyce.

Jan Komárek a kol.: Kabaret Velázquez
Kabaret zaujal jako esteticky vyhraněné dílo s výraznou vizuálně-výtvarnou složkou.
Komárek rozehrává celou řadu estetických strun divákova nitra. Umí exponovat odstíny
barev svých interpretek. Sám název napovídá, že chce a umí spojovat nespojitelné. Tvar
obsazený zkušenými performery, jehož síla a "honosnost" spočívá právě v propojení zájmu o předlohu v kombinaci s osobní zaujatostí jednotlivých tvůrců. Pohyb, zvuk, světlo skromně a tiše vyprávějí příběh, společně putují v čase portrétujíce dobu, do které může otisknout svou představu kdokoliv z nás. Autenticita, poetičnost, obrazivost, originální, dominující a krásná hra světla v prostředí jeviště a v prostoru příběhu je autorovou předností.

Martin Talaga: SOMA #8
Mladý talent česko-slovenské taneční scény. Rada ocenila uvolněný jevištní tvar postavený
na svobodném vztahu k prostoru, ve kterém vzniká široký interpretační rámec i prostor pro
zážitek z čisté prezence performerů. Představení výstižně zobrazuje mužské tělo v jeho
fyzických i duševních extenzích. Pohybuje se na hranici instalace a performance a sází na
vizuální prvky.

DOT504 / Jozef Fruček & Linda Kapetanea: You Are Not the One Who Shall Live Long
Představení svou kvalitou zaujalo již v minulém roce, ale z důvodu možnosti zařazení jen
jednoho díla od stejného autora nemohlo být součástí programu. Dramaturgická rada se
proto rozhodla vrátit k tomuto dílu v letošním roce. Představení, které je evidentně ovlivněno
vlámskou školou (což je míněno vzhledem k renomé Belgie pozitivně), zaujalo jasnou
dramaturgickou linkou. Rada ocenila zejména skvělé výkony mezinárodní skupiny tanečníků
a neplakátově podané téma násilí, kterému se tvůrci věnují systematicky.

Cirkus Mlejn / Eliška Brtnická: Enola
Performerka Eliška Brtnická vystoupila ze své dosavadní tvorby na poli nového cirkusu.
Představení v sobě nese prvky performance - není svázáno novocirkusovými konvencemi,
ale naopak klade důraz na lidské tělo v jeho specifické lidské přítomnosti bez ohledu na
"umění těla". Specifikem díla je příběh, který ovšem otevírá příležitost k uplatnění různých interpretačních klíčů. Šťastně spojuje intimní divadelní výpověď s cirkusovou technikou
a vlastně i s výtvarným projevem „à la japonaise“. Eliška Brtnická empaticky prožívá,
poeticky a autenticky si hraje se svým tělem, pocitem a prostorem. 

Spitfire Company: Vypravěč
Další dílo, které získalo vysoké bodové ohodnocení v minulém roce, ale z důvodu výběru
jiného díla stejného autora, mohlo být zařazeno až letos. Konceptuální sólo Vypravěč stojí na
excelentním výkonu performerky Cécile da Costa. Autor díla dokázal podtrhnout její kvality.
Oslovuje už pouhým dechem, zalyká se jím, zpívá, křičí, pere se s těžkými hmotami
a osudem. Za pomoci řady materiálů buduje symbolický hrad z písku, aby ho na konci zbořila
za řízného živého hudebního doprovodu. 

Dále se Dramaturgická rada rozhodla zařadit v rámci doprovodného programu tato představení:

Jan Bárta: Pitch
„Existenciální groteska“ performera Jana Bárty, která bude uvedena jako site-specific
představení ve foyer Studia Hrdinů, je úsměvnou sondou do duše člověka obklopeného
předměty. Dramaturgická rada chtěla ocenit přesahové projekty našich umělců, tzv. cross
over, kterých se neobjevilo v posledním roce mnoho. Performance a projev Jana Bárty -
mima/performera/herce/hudebníka v obrazu muže s bicí soupravou, zarámovaného do
technického (industriálního), kovového rámu z osvětlovací rampy, je čistý, výtvarný, má svůj
řád, dramaturgii, barvu, výraz, emoci, vývoj i přesah. Rada tedy považuje za přínosné tohoto
performera zahraničním hostům i našim divákům představit.

Silk Fluegge: DISASTROUS
Nadstandardně kvalitní práce tvůrců s dětskými performery. Dílo bylo do doprovodného
programu vybráno pro zájemce o taneční tvorbu s mládeží. Ocenění si zaslouží především
za svou ekologickou tématiku se zaměřením na věkovou kategorii dětí v pubertě - takových
uměleckých počinů u nás opravdu není mnoho. Děti, které se v tomto věku radikálně začínají
orientovat ve světě dospělých, začínají si uvědomovat svou osobnost, na jevišti opravdu
vidíme a posloucháme; jsou otevřené, upřímné, vynalézavé, ponechávají si hravost a radost
dítěte, zároveň naslouchají, reagují a komunikují. Nebojí se světa dospělých, nebojí se ani
diváků a hrají si i s nimi, berou je mezi sebe, a vše je více méně přirozené, divák ihned
intuitivně přebírá roli pro hru, do které je nečekaně zakomponován. Dílo dává jasné signály,
že je potřeba bavit se s dospívajícími dětmi o zásadních a podstatných tématech, která
budou ovlivňovat budoucnost nás všech, např. o ekologii, identitě, atd.

Divácká porota vybrala do programu platformy představení: Pojďme na tanec! VerTeDance,
Petry Tejnorové a kol., Enola Elišky Brtnické (Cirkus Mlejn) a Creep Miřenky Čechové
(Tantehorse).

Tanec Praha