FAKTURAČNÍ ÚDAJE
Tanec Praha z.ú. se sídlem Husitská 24a, 130 00 Praha 3
U 384 vedená u Městského soudu v Praze
IČ 44 26 82 11
bankovní spojení ČSOB, Praha 1
Číslo účtu: 581032763/0300
nejsme plátci DPH

ADRESA KANCELÁŘE Tance Praha
Tanec Praha z.ú.
Husitská 36
130 00 Praha 3
+420 224 817 886
+420 224 813 899
office@tanecpraha.eu
www.tanecpraha.cz

ADRESA DIVADLA (domovská scéna festivalu)
PONEC – divadlo pro tanec
Husitská 24a/899
130 00 Praha 3
+420 222 721 531
ponec@tanecpraha.eu
www.divadloponec.cz

Lidé

Yvona Kreuzmannová
zakladatelka a ředitelka Tance Praha
+420 224 817 886 
yvona.kreuzmannova@tanecpraha.eu

Markéta Perroud
spoluředitelka pro umělecké záležitosti
+420 224 813 899
+420 720 530 749
marketa.perroud@tanecpraha.eu

Zuzana Hájková 
manažerka festivalu
+420 728 927 801 
katarina.duricova@tanecpraha.eu

Martina Filinová
fundraising
+420 776 319 505 
martina.filinova@tanecpraha.eu

Ilona Daňková
office manager
+420 603 843 593
office@tanecpraha.eu