EDN ATELIER
Autenticita uměleckého výrazu v místním kontextu - "POST-SOVĚTSKÉ TĚLO"
6. – 9. DUBEN 2018

Cílem pražského EDN Ateliéru bylo podpořit a prohloubit povědomí o velmi různorodých scénách současného tance ve střední Evropě a v přilehlých post-sovětských zemích, o podobnostech a rozdílech mezi nimi a v neposlední řadě i jejich potenciálu pro mezinárodní spolupráci.

Rádi bychom pootevřeli vrátka pro zlepšení spolupráce nejen mezi zeměmi CEE (střední a východní Evropa) ale i se zeměmi mimo tuto oblast. Vzhledem k tomu, že zmapování a porozumění této problematiky je dlouhodobým procesem, zahájíme ho v Praze na úvod  Českou republikou, Slovenskem, Maďarskem a Polskem a také Ukrajinou, Běloruskem a Ruskem, abychom vytvořili prostor pro budoucí navázání k tématu v Pobaltí a na Balkáně.

Ateliér byl pořádán v rámci festivalu Česká taneční platforma a European Dancehouse Network.

Tanec Praha    EDN       Kreativní Evropa

        Ministry of Culture Czech republic                   MHMP                       Theatre Institute